Oidhreacht ar líne / On Line Heritage

Forbairt News


Oidhreacht Feirste / cialis 5mg Belfast Heritage


Gaeilge


Le linn Fleadh Feirste, féile na Ceathrún Gaeltachta, i Mí na Samhna 2009, rinne Forbairt Feirste, le cabhair ó Foras na Gaeilge, athfhoilsiú a dhéanamh ar an leabhrán Oidhreacht Feirste, a chéadfhoilsigh siad i 2006. Rinneadh an leagan uasdátaithe a fhoilsiú le trí chaibidil breise.


Is féidir leat do chóip a íoslódáil anseo Oidhreacht Feirste / Belfast Heritage nó is féidir éisteacht le codanna den leabhrán a aithris beo ar líne anseo: Éist


English


During Fleadh Feirste, the Gaeltacht Quarter Festival, in November 2009, Forbairt Feirste, with assistance from Foras na Gaeilge, republished an updated version of their 2006 booklet Belfast Heritage/Oidhreacht Feirste. The republished version includes three new chapters.


You can download your copy here: Oidhreacht Feirste / Belfast Heritage or listen to sections from the book recited here live online: Listenbarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS