Oidhreacht Bhríde / Bridgid's Heritage

Forbairt News

Gaeilge


Oidhreacht Bhríde

Crosóga Bhríde a dhéanamh mar chuid d’Oidhreacht Chruthaitheach

Reáchtáil Forbairt Feirste, Iontaobhas Bharr a’ Chluanaí agus Glór na Móna Ceardlann ar Chrosóga Bhríde i mBunscoil an tSléibhe Dhuibh ar an Dé hAoine 29ú Eanáir.


Bhí an cheardlann mar thús le sraith imeachtaí a bheas á reáchtáil mar chuid de scéim Oidhreacht Chruthaitheach idir seo agus deireadh na bliana 2010 ag ceiliúradh oidhreachta, cultúir agus na n-ealaíon sna ceantair cóngarach don Sliabh Dubh agus don Dubhais.


English


St Brigid’s Crosses workshop kicks off Creative Legacies

Forbairt Feirste, Upper Springfield Development Trust and  Glór na Móna held a workshop on the making of St Brigid’s crosses in Bunscoil an tSléibhe Dhuibh on Friday January 29th as part of the Creative Legacies Project.


The workshop was the beginning of a series of events which will be held throughout 2010 celebrating the heritage, culture and arts in the areas adjacent to the Black Mountain and Divis.barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS