Ón Luaith aníos / Out of the Ashes

Forbairt News


Leabhrán Atógáil Sráid Bombay ar líne / Bombay Street Book online


Gaeilge


Anuraidh rinne Forbairt Feirste Leabhrán ‘Ón Luaith go dtí an Aisling – Ról Ghaeil Feirste in atógáíl Sráid Bombay’,  a fhoilsiú agus a sheoladh. Bhí an Leabhran bunaithe ar ról Ghaeil Feirste in atógáil Sráid Bombay. Cuireadh an leabhrán i gcló mar chuid de chuimhniúchán 40 bliain ar na húafáis uilig a tharla i mBéal Feirste i Mí Lúnasa 1969.


Bhí rachairt iontach mór ar an leabhrán agus d’imigh a raibh de chóipeanna go scioptha. Tá pleánanna idir lámha ag Forbairt chun athfhoilsiú a dhéanamh ar an Leabhrán, i bhfoirm leabhar le clúdach crua, ach de thairbhe an oiread sin daoine a bheith ag iarraidh cóip tá sé curtha ar líne againn ar an suíomh seo.


Le cóip a íoslódáil brú an nasc seo ‘Ón Luaith go dtí an Aisling – Ról Ghaeil Feirste in Atógáil Sráid Bombay


English


Last year Forbairt Feirste published the booklet  ‘From Ashes to Aisling Belfast Gaels and the Rebuilding of Bombay Street’. The booklet, based on the role of the Belfast Irish speaking community in the rebuilding of Bombay Street, was published to mark the remembrance of the  terrible events of August 1969.


The booklet proved so popular that all copies were snapped up within days. Forbairt Feirste is currently planning to republish the booklet in hard book version, but in light of the continuing high level of interest in the publication we have now made a copy available in downloadable format.


To download your copy click here:  ‘Ón Luaith go dtí an Aisling Ról Ghaeil Feirste in Atógáil Sráid Bombaybarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS