Ráth mór ar Gaelgradam Loch Lao 2010 / Gaelgradam Loch Lao 2010 a big success

Forbairt News

Tomaí Ó Conghaile, Harry Connolly, Glen Philips agus Feargal Mac Ionnrachtaigh

Aitheantas tugtha do na Laochra gan iomra ag duaiseanna pobail /Recognition given to the unsung heroes at community awards

Gaeilge


Thug an t-aisíntacht forbartha Gaeilge, Forbairt Feirste, aitheantas do na hiarrachtaí a rinne gnónna áitiúla agus eagraíochtaí pobail, idir bheag agus mhór sa Dun Fhionn an deardaoin seo caite (16-12-10), ag searmanas pobail bliantúil s’acu, Gaelgradam Loch Lao. Tugann an ócáid aitheantas d’iad siúd sa Phobal Béarla a thacaigh leis an athbheochán teanga ar feadh 2010, trí cur le infheictheacht na teanga fríd comharthaíocht agus lena chois sin, fríd tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do thograí teangan.


I mbliana, bhí an gníomhaí teangan agus fiontraí shóisialta, Tomaí Ó Conghaile, bunaitheoir don iris nualách óige Nos* agus bainisteoir reatha agus comh-bhunaitheoir do Nuacht24, an seirbhís idirlíone a chuireann scéaltaí nuachta pobail ar fáil ar bhonn laethúil, mar aoichainteoir. Ag moladh an 25 gnó agus grúpaí pobail le teastas a bhaint amach, dúirt Ó Conghaile, ‘Tá an Ghaeilge agus gluaiseacht s’aicí fionnuar agus hip agus mar theanga an todhchaí, agus mar ghnónna is grúpaí pobail a rinne éacht i mbliana trí mheán na comharthaíochta, ní mór daoibh bheith brodúil as iarrachtaí a dhaingníonn áit s’agaibh i ngreasáin idirnáisiúnta a aithníonn an luach do chur chun cinn an rud atá sainiúil i dteangacha agus cultúir mhionlaithe.’


Bhronn Ó Conghaile duaiseanna i dtrí rannóg eagsúla. Tugadh duais an ‘Gnó Beag’ ar Bialann Fáilte, an bialann is úire sa Cheathrú Ghaeltachta, an chéad ghnó chun comharthaíocht dhátheangach a chur in airde in 2010, agus gnó a fhostaíonn baill foirne le Gaeilge chomh maith. Tugadh duais an ‘Gnó Mór’ don rannóg comhionannais ón Roinn Forbartha agus Réigiúnaí (DRD), chan amháin mar gur fhorbair siad comharthaíocht dhátheangach ag na staid busanna in iarthar na cathrach ach fosta mar go solathraíonn siad ranganna Gaeilge ar bhonn leanúnach fríd an eagraíocht Gaeilge áitiúil, Glór na Móna. D’éirigh le haisíntacht turasóirachta Iarthar Bhéal Feirste, Fáilte Feirste Thiar, a bhí ar thus cadhnaíochta ag tabhairt tacaíochta don illomad tógraí Gaeilge in 2010 ar nós Fléadh Feirste agus Lá Cultúir, duais an ‘Gnó Pobail’ a bhaint amach. Bhain timpeall 50 duine tairbhe as óráid spreagúil Uí Chonghaile, seisiúin ceoil traidisiúnta den scoth le Paddy O’Hare agus Ciaran Ó Coinn agus bia is puins na nollaig galanta mar gheall ar an Dun Fhionn.


Dúirt eagraí na hócáide agus Oifigeach tionscadail le Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrchtaigh, ‘Chríochnaigh ár dtógra ‘Gnó le Gaeilge’ le stíl inniú a bhuíochas do mhaoiniú fhlaithiúil ó Foras na Gaeilge. Thug muid aitheantas agus rinne muid ceiliúradh air laochra gan iomra na hathbheochana Pobail Gaelaí a chinntíonn go bhfuil áit féiceálach ag an Ghaeilge ar éadain siopaí agus mórbhealtaí fud fad iarthar Bhéal Feirste agus níos faide anonn. Aithnítear ar fud an domhain ag gníomhairí teangacha mhionlaithe, á thabhachtaí is atá comharthaí infheicthe do chur chun cinn na teanga agus díchoiliniú cultúrtha i gcoitinne. Bhí tacaíocht ó ghnónna agus eagraíochtaí pobail áitiúla ríthabhachtach don obair seo i mBéal Feirste in 2010 agus go mairfidh sí buan amach anseo’.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Belfast Irish language development Agency, Forbairt Feirste both recognised and celebrated the contribution of local businesses and community organisations, both big and small in the Whitefort inn last Thursday, their annual community awards ceremony, Gaelgradam Loch Lao. The event gives recognition to those groups in the English speaking community that supported the language revival throughout 2010, by increasing the visibility of the language through signage and also be providing the Irish language projects with practical support.


This year’s ceremony had Irish language activist and social entrepreneur, Tomaí Ó Conghaile, founder of pioneering Irish language youth magazine Nos* and current manager and co-founder of Nuacht24, an online Irish Language web service which provides daily short-film community news stories, as the keynote speaker. In praising the 25 businesses and community groups to receive certificates, Ó Conghaile stated ‘The Irish language and its movement is hip and cool and a language of the future, as local businesses and community organisations who made a contribution to this work through signage this year, you should be proud of efforts which includes you in a global network that recognises the value of promoting what’s unique in minoritised languages and cultures.’


Awards were presented by Ó Conghaile in three separate categories. The ‘Gnó Beag’(small business) award was given to the Gaeltacht Quarter’s newest restaurant, Fáilte Restaurant, the first business to erect bilingual signage in 2010 and who also employ Irish speaking staff. The ‘Gnó Mór (big business) award was given to the Department of Regional Development (DRD) equality unit, not only for pioneering the new bilingual signage as bus-stops in West Belfast but also for providing continuous Irish classes to civil servants through local Irish language organisation, Glór na Móna. The ‘Gnó Pobail’(Community business) award was given to West Belfast Tourism agency, Fáilte Feirste Thiar, who have been to the forefront in providing support to Irish language projects in 2010 such as Fléadh Feirste  and Culture Day. Around 50 people greatly enjoyed the Ó Conghaile’s inspiring speech as well as a fantastic traditional music session with Paddy O’Hare and Ciarán Ó Coinn and delicious food and Christmas punch courtesy of the Whitefort inn.


Event organiser and Forbairt Feirste Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh stated, ‘Our Irish Means Business’ project finished 2009 in style today thanks to generous funding from Foras na Gaeilge. We recognised and celebrated  the unsung heroes of our Irish language community revival who ensure that the Irish language enjoys pride of place on shop fronts and thoroughfares throughout West Belfast and beyond. It is recognised throughout the world by minoritised language activists just how important it visible signage it to language promotion and cultural decolonisation in general.  This support of local businesses and community organisations was crucial to this work in Belfast in 2010 and long may it continue.’


For further information, contact us on feargal@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS