Seirbhís UMB faoi lán-seol arís/ ATM Irish service restored

Forbairt News

Seirbhí UMB Faoi lán-seol / Irish ATM service resumed

Gaeilge

D’fhógair  Banc na hÉireann go bhfuil seirbhís UMB Ghaeilge s’acu i mBaile Andarsan faoi lán seol arís tar éis tréimhse sealadach ina raibh sé céalaithe.


Dúirt Oifigeach Tionscadail Gnó le Gaeilge Forbairt Feirste, Feargal MacIonnrachtaigh,  go raibh se féin iontach sásta leis an nuacht seo i ndiaidh do an cás a thogáil go láidir leis an Bhainisteoir áitiúil agus an ceannáras ar Phlás Dhun na nGall,


“Cuireadh an seribhís seo ar fáil sa chéad lá de thairbhe stocaireacht uainn-ne anseo ag Forbairt Feirste.  Cúis mhór buaraimh agus díoma a bhí dúinn nuair nach raibh an seirbhís seo, a raibh éilimh mór air, ar fáil do Ghaeil Feirste. I ndiaidh tuilleadh idirphle leis an bhanc, chuir bainisteoir préais na Banca , Julie Sherlock, ráiteas amach a ra gur chéalú sealadach a bhí ann mar gheall ar chúiseanna teicniúla agus ag fogairt go an seirbhís dhátheangach ar fáil arís sna háiteanna chéanna ina mbíodh. Tá muid thar a bheith sásta go bhfuil an seirbhís faoi lán seol arís agus Gaeil Feirste i ndán gnó geilleargach s’acu a dhéanamh ina theanga dhúchais féin.’  a dúirt MacIonnrachtaigh .


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil feargal@forbairtfeirste.com


English


Bank of Ireland have announced that the Irish language ATM service at the Andersonstown branch has been restored after a temporary period when it was discontinued.


Forbairt Feirste Irish Means Business project worker, Feargal MacIonnrachtaigh, has said that he is very pleased with the News after he raised the issue with  with the local branch manager as well as bank Headquarters on Donegal Place.


“This service was started after representations made by ourselves here at Forbairt Feirste. Following further contact with the Bank, its Press manager, Julie Sherlock, released a statement saying that it had been a temporary discontinuation because of technical isssues before announcing that the bilingual service was available again in the plces where it had previously  available. We are very happy that this valuable service has been restored and that Belfast Gaels can again conduct their banking business in their native language.’   said MacIonnrachtaigh.


For further information contact:  feargal@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS