Slí na Gaeltachta

Forbairt News

Plaic samplach den Slí

Slí na Gaeltachta chun cur le heispéireas Bhéal Feirste

Slí na Gaeltachta to add to Belfast Gaeltacht Experience

Gaeilge


Tá chuibhreannas Shlí na Gaeltachta ag ullmhú chun lainseáil a dhéanamh ar an Aoine Beag seo an 2ú Lunása ar Shlí na Gaeltachta, conar úr ealaíne agus oidhreachta  a churfeas go mór le heispéireas Ghaeltachta Bhéal Feirste.


Conair chomhtháite bhrandáilte is ea Slí na Gaeltachta a thosaíonn i lár chathair Bhéal Feirste agus a shníomhann fad 2.2 mhíle go dtí  Bóthar na Carraige Báine.


Céim a haon den chonair ná 26 plaic eibhir a dhéanann ceiliúradh ar oidhreacht chultúrtha, liteartha, spóirt agus ealaíne na Ceathrún Gaeltachta.   Beidh  muintir Bhéal Feirste agus cuairteoirí araon ábalta an tslí uilig a leanúint ar fad nó díreach codanna di a thriall.


Is iad baill an Chuibhreannais ná Forbairt Feirste, Fáilte Feirste Thiar, An Chultúrlann agus Ealíon Phoiblí Uachtar Chluanaí agus tá an tionscadal maoinithe ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus ag Feidhmeannas Tithíochta Thuaisceart Éireann.


 Sonraí na Lainiseála


Dáta :                    Dé hAoine 2ú Lunása


Ionad:             Gáirdín Dín na Cultúrlainne 216 Bóthar na bhFál, BT12  6AH


Am:                        2:00i.n


Sólaistí ar fáil


Iarrtar ort RSVP ar mhaithe leis an lónadóireacht a shocrú.


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


The Gaeltacht Way consortium  are delighted to be announcing the launch of a new public art and heritage trail ‘Slí na Gaeltachta’.


 Slí na Gaeltachta is an integrated and commonly branded trail of some 2.2 miles beginning in Belfast City Centre and leading to just beyond the Whiterock and Falls road junctions through the heart of the city’s Gaeltacht Quarter.


Phase one of the trail incorporates 26 stone plaques that celebrate elements of the cultural, linguistic, sporting, literary and artistic heritage of the Gaeltacht Quarter illuminating the quarter in ways which will allow citizens of Belfast and visitors to the city an easy to follow trail, or indeed allowing them to pick it up at any point along its route.


Slí na Gaeltachta consortium comprises Forbairt Feirste, Fáilte Feirste Thiar, An Chultúrlann and the Upper Springfield Public Art project and has received financial assistance from the Houising Executive and Belfast City Council.


Details of launch are as follows:


Date :                    Friday 2nd August


Location:             Gáirdín Dín, Cultúrlann ‘Roof Garden’ 216 Falls Road, BT12  6AH


Time:                        2:00pm


Refreshments provided. RSVP for catering purposes.


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS