Sluaite Na nGael / The Gaelic Masses

Forbairt NewsPáistí ó Ghaelscoileanna na Sé Chondae agus Uachtarán na hÉireann Máire Mhic Giolla Íosa

Cloch eile leis an Charn  / Another Milestone

Gaeilge


Bhí na céadtaí de pháiste ó earnáil an Ghaeloideachais, iad ó gach cearn de na sé Chondae i láthair inné (22/4/10) nuair a nocht Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa Leacht  ag Coláiste Feirste, ag fogairt oscailt oifigiúl Ionad Tacaíochta an Choláiste.


Ag labhairt dó tar éis an imeachta, a thug ionadaithe ó gach Gaelscoil sna Sé Chondae le chéile, dúirt stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais gur lá thar barr ar fad a bhí ann do Phobal na Gaeilge.


“Bhí sé d’ónóir agus de phribhléid agam bheith ag obair le cuid d’fhoireann iontach na scoile seo mar Cathaoirleach ar an choiste eagraithe don ceiliúradh seo. Thug sé deis dúinn céim suntasach eile a thabhairt chun tosaigh san aistear spreagúil a thosaigh ceannródaíthe Bhóthar Seoighe daichead bliain ó shin.


Thréaslaigh Mac Siacais leis na daoine eile a bhí ar an choiste eagraíthe, mar a bhí Róisín Mhic an Lia, Diarmaid Ua Bruadair, Eimear Mhic an Fháilí agus Eamonn Ó Faogáin ó fhoireann agus ó Bhord  Gobharnóirí Choláiste Feirste, Pilib Mistéil, Bunscoil an tSléibhe Dhuibh agus Áine Andrews Gaelscoil na bhFál as ucht a dtiomántas. Thréaslaigh sé fosta leo siúd uilig a bhí páírteach san ócáid fíorstarúil seo.


“Caithfear, ar ndóigh, ár mbuíochas ó chroí a ghabháil ó le Foras na Gaeilge a rinne urraíocht ar an imeacht iontach seo, agus leis na haoíeanna speisialta go léir  a thainig chuig oscailt an Ionad Tacaíocht Úr” a dúirt sé.


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil linn ar jake@forbairtfeirste.com


English


Hundreds of pupils from the Irish Langauge Sector, from every corner of the Six Counties were present yesterday (22/4/10) when President of Ireland, Máire Mhic Giolla Íosa, unveiled a commemorative plaque today in Coláiste Feirste, which marked the official opening of the College’s new Learning Support Centre.


Speaking after the celebration, which brought together representatives of every Irish Medium school in the Six Counties, Forbairt Feirste director, Jake MacSiacais said it was a wonderful day for the Irish Speaking community.


“It was an honour and a privilege  for me to serve with some of this great school’s outstanding staff as chair of the organising committee for this celebration. The celebration gave us an opportunity to mark another milestone in the inspirational journey which the pioneers of the Shaw’s Road Gaeltacht started forty years ago.


Mac Siacais congratulated those others who made up the organising committee for the event:  Róisín Mhic an Lia, Diarmaid Ua Bruadair, Eimear Mhic an Fháilí agus Eamonn Ó Faogáin, from the staff and Board of Governors of Coláiste Feirste, Pilib Mistéil, from Bunscoil an tSléibhe Dhuibh and Áine Andrews from Gaelscoil na bhFál, for their commitment and drive. He also congratulated all those who particpated in any way and who made the day such an historic occasion.


“We also need to give our warmest thanks to Foras na Gaeilge whose sponsorship made this wonderful event possible and to all the special guests who attended this opening of the new Educational Support Centre,” he said.


Le tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil linn ar jake@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS