Sonóg na Laochra / Laochra Mascot

Forbairt News


Conor Breen ó New Jersey ag imirt lacrosse

Dea-ghuí Ghaeil Mheiriceá ag na Laochra/ American Gaels’ best wishes for Laochra

Gaeilge


Tá sonóg ó New Jersey Stáit Aontaithe Mheiriceá chun foireann peile na Ceathrún Gaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, a thabhairt amach chun páirce i mBéal a’ Mhuirthead Mhaigh Eo Dé Sathairn seo 5/6/10.


Is í an tsonóg atá roghnaithe ag na Laochra do Chomórtas Peile na Gaeltachta 2010 ná Conor Breen, garmhac le Mary Clifford, a d’éag le deireanas agus ar bunaíodh an Charthanacht Ghaeilge Féirín Mháire ina hómós.


Beidh Conor atá deich mbliana d’aois agus ar imreoir Lacrosse é, ag teacht go hÉirinn in éineacht lena athar, an tAturnae Meiriceánach agus bunaitheoir Féirín Mháire, Mike Breen. Beidh siad beirt ag teacht go Maigh Eo ag deireadh na seachtaine seo i dteannta na sluaite Feirsteacha chun tacaíocht a thabhairt do Laochra Loch Lao CLG agus iad ag dul i mbun iomaíochta sa chomórtas Náisiúnta Peile seo a thugann Gaeil ó gach cearn den tír le chéile.


Bunaíodh Laochra Loch Lao CLG sa bhliain 2006 mar thógra de chuid Forbairt Feirste, agus tá siad ag glacadh páirte i gComórtas Peile na Gaeltachta ó bhí 2007 i leith. Cláraíodh na Laochra mar chumann oifigiúil de chuid Chontae Aontroma agus is mar ionadaithe an chontae agus Gaelphobal Feirste féin a ghlacann siad páirt sa chomórtas.


I mbliana, beidh an comórtas i mBéal a’ Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo idir 4ú agus 7ú Meitheamh 2010. Tá maoiniú flaithiúil faighte ag an chumann ó Iontaobhas Ultach chun bus tacaíochta a chur ar fáil ag imeacht ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich ar a 4 a chlog ar an Aoine, 4ú Meitheamh agus ag pilleadh oíche Dhomhnaigh 6ú Meitheamh.


Dar le Rúnaí Laochra Loch Lao CLG, Feargal Mac Ionnrachtaigh:


‘Tá muid thar a bheith buíoch d’Iontaobhas Ultach an deis a thabhairt do Ghaeil Bhéal Feirste an comórtas iontach seo a bhlaiseadh i mbliana i Maigh Eo. Deireadh seachtaine den chéad scoth a bheidh ann lán le peil, ceol agus craic leis na mílte Gael ó fud fad na tíre agus na n-oileán máguaird. Ócáid stairiúil a bheas ann do Ghaelphobal Feirste agus beidh BBC i láthair agus iad ag déanamh dhá chlár teilifíse leathuair a chloig bunaithe ar na Laochra.”


‘Ba mhór againn lucht tacaíochta callánach agus bríomhar bheith linn i Co. Mhaigh Eo chun muid a spreagadh ar an pháirc peile!


Le tuilleadh eolais a fháil ar Laochra Loch Lao CLG, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com


English


A mascot all the way from New Jersey in the USA, will lead the Gaeltacht Quarter team, Laochra Loch Lao CLG, onto the playing field in Belmullet, Mayo this Saturday 5/6/10.


The Mascot chosen by the Laochra for Comórtas Peile na Gaeltachta 2010 is ten-year-old Conor Breen a grandson of Mary Clifford who died recently and in whose honour the Irish Language Charity Mary’s Gift has been established.


Ten-year-old Conor,  a keen Lacrosse player, will be travelling to Ireland in the company of his father Mike Breen the American Attorney and founder of Mary’s Gift. Both will head to Mayo in the company of Belfast Gaels to lend support to the Laochra this weekend as they compete in this National Football competition which brings Irish speakers from every corner of Ireland together.


Formed in 2006 as a Forbairt Feirste project, Laochra Loch Lao have been taking part in the National Gaeltacht competition since 2007. They were registered as an official club with the Antrim County Board and it is as county representatives and representatives of  Belfast’s Irish Language speaking community that they take part in the competition.


This year’s competition will be held in Belmullet, Co Mayo between 4th and 7th June 2010. The club has received generous funding  from the Ultach Trust  to provide a free supporters bus that will leave from Cultúrlann McAdam Ó Fiaich around 4 o clock on Friday, 4th June and return on Sunday 6th June.


According to Laochra Loch Lao CLG secretary, Feargal Mac Ionnrachtaigh:


“We are very grateful to the Ultach Trust for giving Belfast Gaels the opportunity to attend this fantastic competition in Mayo. It is an amazing weekend filled with Football, Music and Craic with thousands of Gaels from thoughout the country and its nearby islands. This is an historic occasion for Belfast’s Irish speaking community and BBC will be in attendance in making two half-hour documentaries based on the Laochra. We would greatly appreciate a loud and lively following in Mayo to inspire us on the Football field.”


For further information on Laochra Loch Lao CLG, contact:  feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS