Spotsholas ar Shaothar Ríthabhachtach Mhic Ádaimh – Spotlight on priceless Mac Adam works

Forbairt News
Imleabhair Foclóir Comparáideach Roibeard Mhic Ádaimh - The Volumes of Robert Mac Adam's Comparative Lexicon

Imleabhair Foclóir Comparáideach Roibeard Mhic Ádaimh – The Volumes of Robert Mac Adam’s Comparative Lexicon

Tionscadal Sheodra Liteartha Bhéal Feirste

Belfast Literary Gems Project

Gaeilge


Tá Forbairt Feirste, Club Leabhar Choiscéim Feirste agus Leabharlann Halla an Líneadaigh, ag tabahirt cuireadh don phobal freastál ar chaint leis an Dr Charles Dillon, Ollscoil na Banríona, ar théama mórshaothair foclóir comparáideach Roibeard Mhic Ádhaimh. Táthar, mór shaothair Mhic Ádhaimh a chur ar thaispeáint phoiblí don chéad uair ó cuireadh i gceann a chéíle iad circa 1885.


Beidh an chaint, dar teideal ‘Seodra Liteartha Bhéal Feirste’, ag tarlú ag 1.00in Satharn 30ú Samhain, i gCultúrlann Mac Adam Ó Fiaich. Tá an imeacht a reachtáil mar chuid de Fleadh Feirste 2013. Déanfar taispeántas seachtaine de Shaothair Ghaeilge Leabharlann Halla an Líneadaigh, a bheas ar siúil ón 30ú Samhain go dtí an 7ú Nollaig, a lainseáil ag an am céanna.


Is tionscnamh de chuid Forbairt Feirste é Seodra Liteartha Bhéal Feirste, a bhfuil tacaíocht faighte aige ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste. Trí mheán an tionscadail, tá naisc á dtógáil idir Club Leabhar Choiscéim Feirste, atá lonnaithe sa Chultúrlann, institiúid chultúrtha agus ealaíon na Ceathrún Gaeltachta, agus Leabharlann Halla an Línéadaigh, atá ar cheann de phríomh-institiúidí na cathrach.


Caitheann an tionscnamh seo solas ar imleabhair Fhoclóir Comparáideach Robert McAdam, ar taisce ríthábhachtach iad de stair agus d’oidhreacht liteartha Ghaeil Feirste.


Cliceáil ar an nasc seo chun Leabhrán Seodra Liteartha Bhéal Feirste a íoslódáil


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Forbairt Feirste, Club Leabhar Choiscéim Feirste and the Linen Hall Library are inviting members of the public to a talk by Dr Charles Dillon of Queen’s University Belfast on the theme of Robert Mac Adam’s hugely significant work of Comparative Lexicography. Mac Adam’s seminal work is being publicly displayed for the first time since it was first compiled Circa 1885.


The talk, entitled, ‘Belfast Literary Gems’, will be held at 1.00pm on Saturday November 30th in Cultúrlann Mac Adam Ó Fiaich. It is being held as part of Fleadh Feirste, the Gaeltacht Quarter Festival 2013. The event will also see the launch of a week-long exhibition at the Linen Hall Library of the most important Irish Language works held at the Library, which will run from Saturday November 30th until Saturday December 7th.


The Belfast Literary Gems Project is an initiative by Forbairt Feirste, supported by Belfast City Council. Through the project Forbairt Feirste are helping to build links between Club Leabhar Choiscéim Feirste, which is housed in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, the Gaeltacht Quarter’s cultural and arts institution, and the Linen Hall Library, one of the city’s foremost literary institutions.


This initiative shines a light on the extant volumes of Robert McAdam’s Comparative Lexicon, which are a hugely important part of the literary history and heritage of Belfast’s Irish-speaking and wider community.


To download Belfast Literary Gems Booklet click this link


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS