Súilóidí Staire /Historical Walks

Forbairt News

Hálla An Ord Bhúi Baile na Fáíche

Siúlóidí Staire / Historical Walks

Gaeilge


Siúlóidí Staire

Is dócha gurb iad ainmneacha ár gcuid bailte fearainn, sráideanna agus comharsanachtaí is mó agus is fearr a chuireann in iúl go mbaineann an Ghaeilge le saol an lae inniu. Anois mar chuid d’Fhéile an Droichead beidh stiúrthóir Forbairt Feirste, Jake MacSiacais ag glacadh dhá turas thart ar cheantar thart ar an Bhóthar Ormeau, Baile na Faiche agus ceantar an Lagáin. Beidh an dá turas ann ar an Aoine 24ú Lúnasa g toiseacht ag 1.00in agus Dé Domhnaigh 26ú Lúnasa ag 4.00in. Ligeann na turais seo duit níos mó eolais a fháil amach faoin taobh seo den bhaile. Beidh na turais seo ag díriú ar an stair agus ar na logainmneacha atá sáite sa teanga, rud a thabharfaidh deis ar leith chun dul i ngleic leis an oidhreacht roinnte seo againne. Beidh na turais seo ag plé le hainmneacha sráide, stair áitiúil agus cuid de chríoch-chomharthaí an bhóthair. I ndiaidh an méid sin siúlta a dhéanamh, beidh seans ann do scíth a ligean ag seisiún i mbeár an Hatfield House.


Más maith leat bheith páirteach sna súilóidí  seo,  gabh i dteagmháil le Jake MacSiacais ar 02890 438597  nó seol r phost chuig jake@forbairtfeirste.com


English


Historical Walks

The names of our townlands, streets and neighbourhoods are perhaps the best way to show the relevance of Irish language in our lives today. And as part of Féile an Droichead, Forbairt Feirste Director, Jake MacSiacais will take a number of walking tours around the Ormeau, Ballynafeigh and Lagan areas. The tours which will beguin at An Droichead at1.00pm and 4pm respectively on Friday 24th and Sunday 26th August will allow you to find out a little bit more about this side of town. Focusing on the history and place names which are steeped in the Irish language, the tours provide a unique opportunity to explore our shared heritage. The tours will explore street names, local history and some of the road’s land mark buildings. To relax after all that walking we’ll have a session in the Hatfield House bar.


If you would like to take part in these walks contact Jake MacSiacais on 02890 427646 or by email at Jake@forbairtfeirste.combarúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS