Thainig tuar ar an tairngreach fán Ghaeloideachas IM vision vailidated

Forbairt News
Piarais Mac Allister, Forbairt Feirste. Iardhalta de Bhunscoil Bheann Mahadagáin agus Coláiste Feirste ag léamh an Taighde faoi eispéireas iardhaltaí Gaeloideachais a folsíodh inniu 10/5/2018

Piarais Mac Allister, Forbairt Feirste. Iardhalta de Bhunscoil Bheann Mahadagáin agus Coláiste Feirste ag léamh an Taighde faoi eispéireas iardhaltaí Gaeloideachais a folsíodh inniu 10/5/2018

Tá céim tríu leibhéal ag 72% acu, agus tá 94% ag úsáid an Ghaeilge go laethúil

72% of Irish Medium pupils have attained 3rd level qualifications, 94% using Irish Daily

Gaeilge


Folsíodh taighde inniu 10/5/18 ar eispéireas iardhalta de chuid an Ghaeloideachais i mBéal Feirste, a chuirfeas gliondar a gcroí ar lucht labhartha agus lucht tacaíochta na Gaeilge.


B’iad an grúpa abhcóideachta Pobal a rinne an taighde le maoiniú a bhí curtha ar fáil ag Comhairle Bhéal Feirste agus b’fhiú go mór an tairgead a chaitheamh nó tá eolas cruinn ann a dtig tógáil air ag lucht na Gaeilge anois agus a bheas anúsáideach agus Gaeilgeoirí ag iarraidh dul i bhfeidhm ar na húdaráis éagsúla atá freagrach as forbairt seirbhísí poiblí agus soláthar cothrom na seirbhísí céanna a chinntiú.


Bhí dhá chinnlíne a tháinig amach as an taighde a dhéanann fís cheannródaithe Ghaeltacht Feirste a fhíorú más rud é go raibh fíorú a dhíth agus sin iad go bhfuil 72% den na hiardhaltaí i ndiaidh céim tríú leibhéal a bhaint amach agus go bhfuil an Ghaeilge in úsáid go laethúil ag 94% acu.


Ag labhairt dó ag an ócáid i gColáíste Feirste, inar lainseáladh an taighde dúirt Liam Ó Flannigán, Príomhfheidhmeannach Chiomhairle na Gaelscoilíocht go raibh éacht déanta ag Pobal leis an bhunlíne taighde a chur ar fáil ach nach raibh ann ag tús. “Tá pobal na Gaeilge i mo cheantar féin i nDeisceart Dhoire agus Tuaisceart Thír Eoghain ag dul ó neart go neart agus ag glacadh ionspioráid ó Ghaeltacht Feirste. Bíonn naimhde na Gaeilge ag tuar bás na Gaeilge go minic ach seo cruthanás, dá mba rud é go raibh gá leis, a chuireann in iúl go bhfuil Gaelphobal bríomhar, ábalta agus é lán bheocht sa sochaí seo agus gur cáiníocóirí agus lucht díolta rátaí muid atá i dteideal seirbhísí ceart agus a leanas ag éilimh na cearta sin aineoinn iad siúd a ndéanfadh iad a shéanadh orainn.”


Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le: jake@forbairtfeirste.com  02890438597


English


Research published today 10/5/18 on the experience of former pupils of Irish Medium Education in Belfast since the 1970s until today will have given a huge boost of confidence to Irish speakers and to those sympathetic to the language.


The research findings compiled and published by Belfast advocacy group Pobal and edited by Pobal Director Janet Muller, were made possible thanks to money provided by Belfast City Council, which has got real value for our money. The findings published in the report provide baseline facts which can inform policy making and which can be built upon into the future. The report’s findings will also be extremely useful to advocates of the language seeking to influence those authorities with a responsibility for developing public services and encouraging development to ensure an even-handed approach in the expenditure of public monies.


Two headlines stood out in this comprehensive report which will have validated the vision and faith of the pioneers of Belfast’s Gaeltacht, if such validation was required and they were that 72% of the past pupils had achieved third level qualifications and that 94% were using Irish in their daily lives.


Speaking at the launch of the report in Coláiste Feirste Liam Ó Flannigán, Chief Executive of the Irish Medium Trust congratulated Pobal on what he described as a sterling piece of work which has helped established a baseline for future research and public policy making. “There is also an Irish Speaking community in my home area in South Derry and North Tyrone which is growing in confidence and in numbers and which is taking inspiration from the work of Belfast Gaels. Opponents of the Irish speaking community are forever prophesying the death of Irish but here we have proof, if proof were needed, which shows the we have an energetic, capable and extremely active Irish speaking community in this society, all of whom pay taxes and rates and all of whom deserve top class public services and who will continue to press for the rights despite the worst efforts of those who would deny them.”


For further details, contact Jake MacSiacais on jake@forbairtfeirste.com  02890438597


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS