Tagann Lá na Gaeilge go Banc na hÉireann/ Irish language Day comes to Bank of Ireland

Forbairt News

Feargal Mac Ionnrachtaigh ó Fhorbairt Feirste agus Olive Benson ó Bhanc na hÉireann ag poibliú 'Fáilte Fridays'

Fáilte Fridays agus Lá na Gaeilge á n-eagrú ag Banc na hÉireann, Baile Andarsan ar son ‘Bród Club’ Bernard Dunne/ Fáilte Fridays and Irish Language Day being organised by Bank of Ireland’s Andersontown Branch on behalf of Bernard Dunne’s bród Club

Gaeilge


Tá Banc na hÉireann Baile Andarsan ar tí trí Fáilte Fridays a cheiliúradh agus iad ag glacadh páirte agus ag tabhairt tacaíochta don sraith teilifíse corraithí nua ag RTÉ, Bernard Dunne’s Bród Club. Fad trí sheachtain a mhairfidh ceiliúradh na Gaeilge i mBanc na hÉireann Baile Andarsan agus spreagtar custaiméirí agus baill foirne cibé Gaeilge atá acu a úsáid ar na laethanta cuí. Tá deis ann do dhaoine ar bith a  bhaineann triail as an ‘chupla focal’ chun saoire in Éirinn a bhaint.


Is í an sprioc atá ag an sraith teilifíse nua, a chuireadh ar an bhfód de Luain, 5ú Márta, ná 100,000 duine i bpobal fud fad na tíre a spreagadh chun úsáid a bhaint as an nGaeilge atá acu, is cuma cén caighdeán atá acu. Tá an sraith teilifíse ar siúl ar RTÉ 1, tráthnóna Luain ag 7.30pm agus is féidir tuilleadh eolais a fháil uaidh sin.


Agus é ag déanamh tráchta ar an tionscadal, dúirt Michael Pucci, Bainisteoir na Craoibhe i mBaile Andarsan, “Imeachtaí spraíúla taitneamhacha atá i gceist le Fáilte Fridays do bhaill foirne agus custaiméirí araon agus tá muid iontach sásta a bheith ag tabhairt tacaíochta don fheachtas seoigh seo, a cheiliúrann ár dteanga agus ár gcultúr. Is beag deise atá ag tromlach na ndaoine le úsáid a bhaint as an chúpla focal, agus is bealach iontach é seo le tacaíocht a thabhairt do thionscadal a spreagann muid le Gaeilge a úsáid, a bhí ar chúl ár gceann, i suíomh sóisialta agus gan strus. Beimid sásta an cúpla focal a labhairt le custaiméir ar bith ar lá ar bith sa todhchaí, agus muid fós ag tabhairt tacaíochta gníomhaí don Bród Club agus é faoi lán seoil anois”.


I dteannta le sin, beidh Banc na hÉireann Baile Andarsan mar suíomh do Lá na Gaeilge ar 20ú Aibreán, in éineacht le hEagraíocht Forbartha na Gaeilge sa Cheathrú Gaeltachta, Forbairt Feirste. Beidh seastán ann ó eagraíochtaí agus gnóthaí na Gaeilge ar an lá, áit a fhéadfaidh le custaiméirí triail a bhaint as ‘cúpla focal’. Tá fáilte roimh Gaeilgeoirí óga agus mic léinn a gcéad chuntas bhainc a oscailt trí mheán na Gaeilge. Agus é ag plé an tógra, dúirt Oifigeach Tionscadail le Forbairt Feirste, Feargal Mac Ionnrachtaigh, ‘Thosaigh comhpháirt  s’againne le Banc na hÉireann Baile Andarsan blianta ó shin, i 1997, nuair a tháinig ‘an Coirnéal Gaelic’ (Gaelic Corner) ar an fhód agus an ATM dátheangach sa chraobh. Tá gliondar ar Bhanc na hÉireann Baile Andarsan an tógra iontach seo a chur chun cinn agus aithníonn siad go dtugann sé áis shainiúil daofa maidir le cúrsaí forabrtha gnó de. Tá athas orainn cuidiú le Lá na Gaeilge ar 20ú Aibreán, áit a mbeidh fáilte roimh chách, idir lucht líofa agus foghlaimeoirí araon chun páirt a ghlacadh agus an Ghaeilge a úsáid agus iad ag baincéireacht. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil chuig baill foirne Bhainc na hÉireann, Margaret Edwards agus Olive Benson, beirt Ghaeilgeoir, atá mar cheannródaithe sa scéim seo, Fáilte Fridays agus beidh siad i láthair ar an lá chun seirbhisí trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do chustaiméirí. Molaimid do dhaoine teacht amach ar an lá chun bheith in éineacht linn agus tacaíocht a léiriú do Bernard Dunne’s Bród Club agus cibé Gaeilge atá acu a úsáid’.


Is furasta atá sé againn ár mbród a thaispeáint, agus a bheith páirteach san feachtais fiúntach seo. Ní gá ach iarracht a dhéanamh cibé Gaeilge atá agat a úsáid agus d’ainm a chur chun le bheith mar chuid don chéad míle ball den Bród Club ar www.rte.ie/brodclub .


Ní mór d’iad siúd atá ar lorg tuilleadh eolais ar Lá na Gaeilge agus Fáilte Fridays,  teagmháil a dhéanamh le Feargal Mac Ionnrachtaigh ar 07841101630 / nó feargal@forbairtfeirste.com


English


Banc na hÉireann Andersonstown are celebrating three Fáilte Fridays and playing a supporting role in an exciting new RTÉ series - Bernard Dunne’s Bród Club (Bernard Dunne’s Pride Club). For three weeks Andersonstown branch will celebrate the Irish language and customers and staff are encouraged to use whatever Irish they could on the day.    Anyone attempting the cúpla focal on a Fáilte Friday gets a chance to win a holiday break in Ireland.


The new RTE series, which started on Monday 5th March, aims to inspire 100,000 people in communities across Ireland to start using whatever Irish they have. The series airs on RTÉ 1 on Monday evenings at 7.30pm and you can check for further details.


Commenting on the initiative, Michael Pucci, Branch Manager Andersonstown, said: “We will make our Fáilte Fridays fun events for both staff and customers and it is great to be able to support this wonderful campaign which celebrates our language and our culture. For most of us there is little opportunity to use the cúpla focal and this was a great way to support a campaign that encourages us to use, what we often forget we know, in a social and relaxed way. We’ll be happy to share the cúpla focal with any customer on any day going forward and will be actively supporting the Bród campaign as it gains momentum.”


In addition, Banc na hÉireann Andersonstown  will host a Lá na Gaeilge on 20th April in partnership with Gaeltacht Quarter Irish Language Development Agency, Forbairt Feirste. Irish language organisations and businesses will provide stalls on the day where customers can practise their ‘cupla focal’ and young Irish speakers and students will be invited along to open their first bank accounts ‘as gaeilge’. Speaking on the initiative, Forbairt Feirste Project Worker, Feargal Mac Ionnrachtaigh, stated, ‘Our partnership with Banc na hEireann, Baile Andarsan stretches back to 1997 when the ‘Gaelic Corner’ was founded and the bilingual ATM service at the branch. Banc na hÉireann Andersonstown are delighted to promote this great initiative and also rightfully view it as a unique asset in terms of business promotion. We are delighted to help with Lá na Gaeilge on April 20, where everyone is welcome, both fluent speakers and learners, to come along and use their Irish when banking. We are very grateful to Banc na hÉireann staff members, Margaret Edwards and Olive Benson, two Gaeilgeoirí, who have pioneered the Fáilte Friday scheme and will be available on the day to provide the Irish language service for customers. We encourage people to come along and support Bernard Dunne’s Bród Club efforts and use whatever Irish they have.’  


It’s easy for us all to show our bród and participate in this great campaign. Simply attempt to use whatever Irish you can and sign up today to be one of the céad míle members of the Bród Club on www.rte.ie/brodclub.


 Anyone looking further information Lá na Gaeilge and Fáilte Fridays should contact  Feargal Mac Ionnrachtaigh / 07841101630 feargal@forbairtfeirste.com


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS