Tar Isteach sa Pharlús – Come into the Parlour

Forbairt News

Aisling Ní Labhra, oibrí deachaidrimh Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich ag bronnadh íomha na cairte ar an Ard Mhéara Bardasach Gavin Robinson

 

Más Gael thú tar isteach sa Pharlús

 If you’re Irish come into the Parlour

Gaeilge


Chuaigh tríur Ghaeil Fheirsteacha  go Parlús an Ard Mhéara i Halla na Cathrach, Béal Feirste, Dé Luain seo caite, an 11ú Márta, chun Cairt Bhéal Feirste 400 a phlé leis an Ard Mhéara, an Bardasach Gavin Robinson agus le cuid dá hoifigiigh sinseartha.


Bhí an tríur, Jake MacSiacais, stiúrthóir Forbairt Feirste, Feargal MacIonnrachtaigh ó Fhóram na nGael agus Aisling Ní Labharaí, oifigeach deachaidrimh Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich, ag bauladh leis an Ard Mhéara an Uas Gavin Robinson, le leasphríomhfheidhmeannach na Cathrach Ciarán Quigley agus le stiúrthóir Aonad Deachaidrimh an Chomhairle, Hazel Francey, chun iarraidh ar an Chomhairle trí Chéile, Polásaí uileghabhálach a aontú i leith cur chun chinn na Gaeilge go háiríthe agus muid i mbliain ceiliúrtha Bhlain na Gaeilge.


Mhínigh an tríur cúlra Cairt Bhéal Feirste 400 a deireann, i measc eile: “Molaimid, an Ceithre Chéad Saoránach Feirsteach, Gaelach thíos don Ard Mhéara reatha agus do chomhairleoirí uilig na Cathrach an Chairt seo Cairt Bhéal Feirste 400 a chur roimhe Cruinniú den chomhairle iomlán le go bpléifear é agus go dtabharfar suntas do ról agus saibhreas na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh mar chuid shuntasach, bhunúsach d’oidhreacht na Cathrach. Seolaimid an Chairt seo sa bhliain chinniúnach seo ina bhfuiltear ceiliúradh a dhéanamh ar Bhliain na Gaeilge, comóradh 120 Bliain d’athbheochán cultúrtha an 19ú Aois, nuair a bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus sa Bhliain Comórtha seo ar Chairt Bhaile Bhéal Feirste a bronnadh ag Rí Shasana Séamas a hAon sa bhliain 1613.”


Agus iad ag Halla na Cathrach. Bhronn Aisling Ní Labhraí, Íomha frámaithe na Cairte le leagan Gaeilge agus Béarla ar an Ard Mhéara a dúirt go mbeadh sé ag deanamh cinnte go raibh sé ar chrochadh sa pharlús.


Ag labhairt dó tar eis ócáid an bhronnta dúirt ionadaí Fóram na nGael Feargal MacIonnrachtaigh: ” Ta muid an bhuíoch don Ard Mhéara agus a chuid oifigeach as an chruinniú seo a éascú. Tús a bhí ann inniú sa phróiseas chun aitheantas cuí agus cearta a bhaint amach do Phobal na Gaeilge i mBéal Feirste ach mar atá a fhios againn ní bhíonn i dtús maith ach leath na hoibre. Tá muid breá sásta leanúint leis an idirghabháíl leis an chomhairle ar na ceisteanna seo agus ta súil againn chluinsteán uatha go luath faoin rud atá beartaithe acu chun na ceisteanna seo a thabhairt fríd an chomhairle.”


Le tuilleadh eolais a fháil  déan teagmháil le jake@forbairtfeirste.com nó scairt air 02890438597 nó 07739875309


English


Three Belfast Gaeilgeoirí, Forbairt Feirste Director Jake MacSiacais, Fóram na nGael representative Feargal MacIonnrachtaigh and Aisling Ní Labhraí, Good Relations Officer at Cultúrlann MacAdam Ó Fiaich,  were guests at the Lord Mayor’s Parlour in Belfast City Hall on Monday last, March 11th, where they discussed, at the invitation of the Lord Mayor Alderman Gavin Robinson, the Cairt Bhéal Feirste 400 , which was presented to the council last month. Also present at Monday’s meeting were Council Deputy Chief Executive Ciaran Quigley and council Good Relations Unit Manager Hazel Francey.


The three Gaeilgeoirí were at City Hall to press their case which is seeking to have City Councillors draft a comprehensive policy for the promotion of the Irish Language in this year Bliain na Gaeilge (The year of the Irish Language) which is celebrating 120 years of the Gaelic renaissance.


The three expalined the context and concept behind the Gael Charter Cairt Bhéal Feirste 400 which notes in its  preamble: “We, the undersigned 400 Irish speaking citizens of Belfast, ask the current Lord Mayor and all city councillors to present this Charter Cairt Bhéal Feirste 400 to a meeting of the full council for debate and to ensure that proper cognisance is taken of the role of the riches of the Irish Language and Culture, as a significant and integral part of the City’s heritage. We are launching this Charter in this landmark year when we celebrate Bliain na Gaeilge/The year of the Irish Language, a celebration of 120 years of the modern Cultural renaissance of the 19th Century, when Conradh na Gaeilge/The Gaelic League was established , and in this ‘celebratory’ year of the granting of a town Charter to Belfast by the English King James I in the year 1613.”


At City Hall on Monday Aisling Ní Labhraí presented a framed reproduction of the Charter along with an English translation of the document to the Lord Mayor, who said that he would ensure it was displayed in the Mayor’s Parlour.


Speaking after Monday’s meeting the Fóram na nGael representative Feargal MacIonnrachtaigh said: ” We are grateful to the Lord Mayor and the council officers for facilitating this meeting. Today was a start of the process to achieve proper recognition for the Irish Language and Culture in the City and for the rights of Irish ratepayers in the city. As the old saying goes a good start is only half the work. We are delighted to be in a position to carry forward this work and look forward to hearing from council about how they intend to address the issues raised in the Gael Charter and how they will progress this through council.”


For further information, contact us on jake@forbairtfeirste.com or call us 02890438597 or 07739875309barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS