Teach Lán / Full House

Forbairt News

Bairbre De Brún MEP, Margaret Ritchie Minister DSD, Deputy First Minister Martin McGuinness and Kelvin Campbell Urban Initiatives London

Lá Cinniúnach ag Coláiste Feirste / Destiny Day at Coláiste Feirste

Breis agus 140 i láthair ag Comhdháil na Cinniúna de chuid na Ceathrún Gaeltachta


Over 140 attend Gaeltacht Quarter Destiny Decade Conference


Gaeilge


Bhí idir Airí Rialtais áitiúla, ionadaithe ranna agus rannóga rialtais, Baill Parlaiminte, Baill an Tionóil, ionadaithe ó réimse leathan páirtithe, comhairleoirí cathrach ó Bhéal Feirste, ó Chondae an Dún, ó Chondae Thír Eoghan agus ó Chondae Ard Mhacha, cuairteoirí agus cainteoirí aitheanta idirnáisiúnta agus bunadh na hearnálacha gnó, pobail agus deonacha ó Bhéal Feirste thoir, thiar, thuaidh agus theas i láthair ag Coláiste Feirste i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta Dé hAoine 14ú Bealtaine don dara Comhdháíl de chuid na Ceathrún Gaeltachta.


Bhí an chomhdháil, dar teideal Deichniúr na Cinniúna, a reáchtáil ag Bord na Ceathrún Gaeltachta, Roinn Forbartha Soisialta agus é eagraithe agus óstaithe ag an áisíneacht forbartha Gaeilge Feirsteach, Forbairt Feirste chun aird a tharraingt ar an deis iontach atá anois ann chun sócmhainn na Gaeilge agus an Chultúir Ghaelaigh a scaoileadh chun tairbhe phobal Bhéal Feirste ina iomlán agus ina héagsúlacht shaibhir.


Rinneadh pleananna na Ceathrún Gaeltachta, arna bhfoilsiú ag Deloitte CTP, a roinnt ar an 141 comhaltaí comhdhála a bhí i láthair ar an lá agus nochtadh samhail ionspioráideach na Ceathrún, arna cuireadh i gceann a chéile ag an ailtire Tara Florence.English


Local Government ministers, representatives of government departments and agencies, Members of Parliament and Elected Assembly Members, representatives of a wide range of political parties, Councillors from Belfast, County Down, County Armagh and County Tyrone, visitors and keynote speakers of international repute and people from the business, community and voluntary sectors from North, South, East and West Belfast flocked to Coláiste Feirste in the heart of the Gaeltacht Quarter for the second Gaeltacht Quarter Conference.


The gathering, entitled the Destiny Decade Conference, was hosted by the Department of Social Development, the Gaeltacht Quarter Board and was organised and chaired by Belfast Irish Language Development Agency, Forbairt Feirste, to shine a spotlight on the huge opportunity which currently exists to unleash the potential of the Irish Language and Culture to the benefit of Belfast’s citizens in their entireity and in all the diverse richness.


The Gaeltacht Quarter plans, published by Deloitte PLC, were shared with the 141 conference delegates who attended and an impressive to scale model of the Quarter, assembled by architect Tara Florence, was also unveiled on the day.[Tab:ENDS]


barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS