Téann Corn Uí Mhuirí 2011 go Bóthar Seoighe / 2011 Ó Muirí cup heads to the Shaws Road

Forbairt News


Corn Uí Mhuirí bainte ag Bunscoil Phobal Feirste ar an chomóradh 40 bliana na scoile/ Ó Muirí cup won by Bunscoil Phobal Feirste on 40th anniversary of the school


Gaeilge


Bhain Bunscoil Phobal Feirste, atá ag ceiliúradh comóradh 40 bliana na scoile i mbliana,  an dá chorn a bhí le baint ag féile peile na mbunscoileanna cupla seachtaine ó shin (14-4-11) nuair a sciob foireann A agus B s’acu Sciath Laochra Loch Lao agus Corn Liam Uí Mhuirí. Eagraithe i gcomhar le foireann peile na Ceathrún Ghaeltachta, Laochra Loch Lao CLG, d’éirigh go geal leis an Feile péile, le 10 scoil páirteach agus 250 daoine óga ag freastal ar an lá.   Bhí  dhá pháirc in úsáid ar an lá; Páirc Rossa agus Páirc Naomh Pól agus mhair sé idir a 10 agus a 3. Ardaíonn an comórtas próifíl an chumainn lánghaelaí i measc Gaeil óga na mbunscoileanna agus déanann se forbairt luachmhar ar athbheochan na Gaeilge sa chathair.


Is é Corn Liam Uí Mhuirí atá mar príomhchorn an chomórtais a bhronnfar ar an lá in ómos don Ghael iomráiteach, Liam Ó Múirí, a fuair bás go tragóideach i mí Eanair 2010 de bharr áilte. Iardhalta ar Bhunscoil Phobal Feirste a bhí in Liam, a d’imir do Naomh Pól agus a d’oibir go lán-aimseartha le Comhairle na Gaelscolaíochta


Dúirt Seán Fennell, ceannaire spóirt le Gaelscoil na Bhfál agus príomheagraí an chomórtais, ‘Cúis ónóir ollmhór dúinn anuraidh nuair a d’aontaigh teaghlach Liam cead a thabhairt dúinn an corn a ainmniú in ómos do. Gael díograiseach, croga a bhí ann a sheas ar son na luachanna a bhíonn muid ag dúil ó bhaill Laochra Loch Lao CLG agus pobal na Gaeilge i gcoitinne. Iardhalta ar Bhunscoil Phobal Feirste a bhí in Liam agus is oiriúnach gur bhain Bunscoil Phobal Feirste an corn i mbliana agus iad ag ceiliúradh 4o bliain ó bunaíodh an scoil mar an chéad bhunscoil Ghaelach ó thuaidh.’


‘Bhí comórtas géar ann ar an lá ach d’éirigh go hiontach le  peiladóirí Bunscoil Phobal Feirste ar an lá. Bhuail foireann B s’acu Scoil an Droichid i gcluiche ceannais Sciath Laochra Loch Lao agus bhuail Foireann A s’acu Bunscoil an tSléibhe Dhuibh i gcluiche ceannais Corn Uí Mhuirí.   Lena chois sin, bhronn Campa Chormaic Aontroma, léintí spéisialta s’acu agus scolaireachtaí ar bhuachaill agus cailín an chomórtais. Is iad Lauren Sloan ó Bhunscoil an tSléibhe Dhuibh a bhain cáilín an chomórtais agus Niall McAreavey ó Bhunscoil Phobal Feirste a bhain buachaill an chomórtais. Bhronn Feargal Mac Ionnrachtaigh, ó Champa Chormaic Aontroma, na scolaireachtaí don Champa a bhéas ag titim amach ar an chéad seachtain do Mhí Lúnasa.  Tá comhghairdeas tuillte ag gach scoil agus achan páiste a ghlac páirt agus tá muid ag dúil go mór cheána féin go dtí an bhliain seo chugainn.  Lena chois sin, tá buíochas tuillte ag Laochra Loch Lao CLG, greasán scoileanna sínte na bhFál a thug maoiniú don chomórtas agus Clann Uí Mhuirí féin ar ndóigh’.


Le tuilleadh eolais a fháil ar Chorn Uí Mhuirí, déan teagmháil le feargal@forbairtfeirste.com no scairt air 02890438597 nó 07841101630


English


Bunscoil Phobal Feirste, who are celebrating their 40th anniversary this year, won both tournaments at the Irish medium football festival a couple of weeks backs (14-4-11) when their A and B teams won the Laochra Loch Lao shield and the Liam Ó Muirí cup. Organised in conjunction with Gaeltacht Quarter football team, Laochra Loch Lao CLG, the féile was a huge success with 10 schools taking part and over 250 young people there on the day. Two pitches were in use on the day, with Rossa and St Pauls kindly obliging. The féile raises the profile of the Irish speaking club amongst the young gaels of the Irish medium schools and makes a valuable contribution to the Irish language revival in the city.


The Liam Ó Muirí cup is the main tournament of the day, with the cup being presented in honour of the well renowned Gael, Liam Ó Muirí, who died tragically in January 2010 due to illness. A past pupil of Bunscoil Phobal Feirste, Liam played Gaelic games for St Pauls and alo worked full-time for Comhairle na Gaelscolaíochta. (The Council for Irish Medium Education)


Seán Fennell, head of sport in Gaelscoil na bhFál and the competition’s main organiser, said, ‘It was a great honour last year to be given permission by Liam’s family to name the cup in homage to him. He was a diligent, brave Gael who stood for the same values that we expect from the members of Laochra Loch Lao CLG and the Irish language community in general. Liam was a past pupil of Bunscoil Phobal Feirste and it’s fitting that this school won the cup this year when celebrating 40 years since the school was founded as the first Irish medium school in the North of Ireland.


‘The competition was fierce on the day and Bunscoil Phobal Feirste’s footballers did brilliantly. Their B team beat Scoil an Droichid in the semi-final of the Laochra Loch Lao shield while the A team beat Bunscoil an tSléibhe Dhuibh in the final of the Liam Ó Muirí cup. In addition, Campa Chormaic Aontroma,  presented special jerseys and scholarships for the Boy and Girl of the tournament. Feargal Mac Ionnrachtaigh, from Campa Chormaic Aontroma, presented the camp scholarships which will take place in the first week in August. Every school and every young person who took part deserve a big congratulations and we’re already looking forward to next year. We’d also like to thank Laochra Loch Lao CLG, the Greater Falls extendeds schools cluster who funded the competition and the Ó Muirí clann themselves of course.’


For further info the Liam Ó Muirí cup, contact Feargal Mac Ionnrachtaigh on feargal@forbairtfeirste.com or call 02890438597/ 07841101630barúlacha a chur isteach

© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS