Gaeilge


Cuireann Forbairt Feirste an-béim ar thaithí oibre mar chuid de chlár traenála s’againn. Trid taithí oibre beidh deis ag oiliúnaí dul i dtaithí ar chultúr na hoibre, scileanna praiticiúla agus pearsanta a shaothrú agus eolas a fháil ar earnáil fostaíochta na Gaeilge.


Ionas ag mbainfidh an t-oiliúnaí agus an soláthraí gach tairbhe as an Taithí Oibre tá sé den riachtanas go mbeidh siad súid agus Forbairt Feirste ag obair go dlúth le chéile le cinntiú gur eispéaras foghlama luachmhar an Tiahtí Oibre do gach dream atá páirteach ann.


Tá neart fostóirí cláraithe linn le taithí a thabhairt do na daltaí: Ina measc tá: Scoil an Droichid, Bunscoil Phobal Feirste, An Culturlann, Bunscoil an tSleibhe Duibh, Culturlann MhicReachtain, Gaelscoil Eanna agus neart eile.


Más fostóir tú agus ba mhaith leat clarú linn.  cuir r-phost chugainn.


English


Forbairt Feirste place great emphasis on the work placment element of their training programme.  Work Placement provides trainees with an opportunity to experience work culture, to gain practical and personal skills and to familiarise themselves with the Irish medium employment sector.


In order that both trainee and provider gain maximum benefit from the Work Placement it is essential that both they and Forbairt Feirste work in close cooperation to ensure that the Work Placement is worthwile and a vlauable learning experience for all.


Employers registered with us to provide placements include: Scoil an Droichid, Bunscoil Phobal Feirste, An Culturlann, Bunscoil an tSleibhe Duibh, Culturlann MhicReachtain, Gaelscoil Eanna and many more.


If you are an employer and would like to register you can contact us by email.© Forbairt Feirste Website Design Belfast | Admin | Entries RSS Comments RSS